:: Lodě chceme zaplatit předem v plné výši, až po platbě máte lodě na 100 % rezervovány.

:: Platbou za lodě souhlasíte s podmínkami uvedenými ve smlouvě pro vodáky.

:: Sportovní materiál bude používán jen k účelům k tomu určeným.

:: Nájemce nebude sjíždět žádné náročné úseky, ani žádné jezy u nichž je velké riziko poškození.

:: Pokud nájemce nevrátí nebo úplně zničí pronajatý materiál, je povinen uhradit do 14 dnů částku stanovenou sazebníkem.

:: Před zapůjčením materiálu zaplatí nájemce vratnou zálohu za loď - 500,- Kč a raft - 2000,- Kč na případné opravy lodí či raftů.

:: V případě poškození sportovního materiálu, zaplatí nájemce úhradu nákladů na opravu a  transport a to ve výši, kterou určí pronajimatel  bezprostředně při vrácení půjčeného materiálu.

:: Jízdy jsou pouze na vlastní nebezpečí.

    

 

Storno podmínky: Zruší-li nájemce pronájem materiálu v níže uvedených lhůtách, firma vrátí následující část ze zaplacené částky:

Více než 15 den

před l.dnem zápůjčky

80% ceny

14-10 den

před l.dnem zápůjčky

50% ceny

9-3 den

před l.dnem zápůjčky

20 %ceny

3-1 den

--------------------------

částka propadá